Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Proost

Aarschotsebaan 82

2590 Berlaar

Hoofdapotheker: Peter Proost

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0888 277 597

Machtigingsnummer APB: 120203

Telefoonnummer: 015 24 15 68

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.