Spaarkaart

Spaarkaart

We werken in onze apotheek met een spaarkaart. 
Op alle geneesmiddelen en gezondheidsproduten zonder tussenkomst van de mutualiteit kan u een
uitgestelde korting sparen. 
De korting is productafhankelijk. 
Na
tien spaaracties wordt uw korting verrekend. 

Nog geen spaarkaart? Vraag ernaar in de apotheek!